High Grade jest uszlachetnionym, wiązkowanym, fibrylowanym włóknem wysokiej jakości przeznaczonym do konstrukcyjnego zbrojenia betonu. Specjalna chropowata powierzchnia zapewnia skuteczne zakotwienie włókien w betonie oraz powoduje szybkie, trójwymiarowe rozprowadzenie włókien w betonie podczas procesu mieszania. Podwyższone parametry techniczne uzyskanego betonu mogą być wykorzystywane do wykonywania obliczeń statycznych konstrukcji.

Włókna High Grade służą jako zbrojenie konstrukcyjne, podwyższają wytrzymałość betonu na uderzenia, ognioodporność, zapobiegają osiadaniu świeżej mieszanki betonowej oraz podnoszą odporność konstrukcji betonowej narażonej na działanie wód agresywnych.


Włókna High Grade znajdują zastosowanie w posadzkach przemysłowych, prefabrykacji, do produkcji betonu pompowego, natryskowego, w budownictwie mostowym, do wykonywania płyt fundamentowych, ścian betonowych, do naprawy powierzchni betonowych, do wykonywania pali i ścian szczelinowych, specjalnych posadowień, odpornych na ogień konstrukcji betonowych i innych szczególnych zastosowań w budownictwie.


Na podstawie dyrektywy dla fibrobetonów jak również innych norm dotyczących włókien stalowych, jest możliwe dowiedzenie parametrów nośnych płyt, fundamentów, ścian i innych konstrukcji przy całkowitym bądź częściowym wyeliminowaniu zbrojenia stalowego. Podwyższone właściwości techniczne betonu mogą zostać wykorzystane w obliczeniach statycznych.


Ilość włókien High Grade dodawanych do betonu jako zbrojenie konstrukcyjne wynosi 1 kg/m3 mieszanki betonowej. Do betonu natryskowego zaleca się dozowanie włókien w ilości od 1,5 do 6 kg na 1 m3 masy natryskowej. Do betonów ognioodpornych i ogniotrwałych należy zastosować włókna w ilości 5 kg/m3 mieszanki betonowej.


Materiał Czysty, uszlachetniony poliolefin
Postać Włókno skręcone, fibrylowane
Gęstość 0,91
Długość 38mm i 19mm dokładność +/- 5%
Barwa beż
Odporność na kwasy/zasady obojętny
Siła zrywająca ok. 400 N/mm2
Moduł sprężystości >ok. 4900 N/mm2
Temperatura mięknienia ok. 150° C
Grubość folii ok. 80μm
© copyright by zbrojeniarozproszone.pl