Włókna Multi są multifilamentowymi włóknami stosowanymi w celu poprawy właściwości elementów budowlanych wykonanych z betonu, zaprawy i gipsu. Włókna rozprowadzają się równomiernie i szybko w trójwymiarowej przestrzeni matrycy betonowej.

Włókna Multi powodują efektywną redukcję rys skurczowych we wczesnym stadium wiązania betonu i w wielu przypadkach zastępują w zakresie swojego działania zbrojenie przeciw skurczowe, zapobiegają osiadaniu świeżej mieszanki betonowej oraz podnoszą odporność konstrukcji betonowej narażonej na działanie wód agresywnych.


Włókna Multi znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie występuje potrzeba kontrolowania plastycznego skurczu betonu oraz rozprowadzenia powstałych naprężeń. Stosuje się je do wykonywania płyt betonowych, elementów prefabrykowanych, jastrychów, sztukaterii, betonu natryskowego, jak również do produkcji wyrobów z gipsu. Spełniają one wszystkie kryteria i specyfikacje, które stawiane są czystym, multifilamentowym, poliolefinowym włóknom stosowanym jako zbrojenie przeciwskurczowe.


Zalecana ilość włókien dodawana do jastrychów wynosi od min. 0,6 kg/m3 do max 0.9 kg/m3. Miarodajne, standardowe dozowanie włókien do elementów z betonu wynosi 0.9 kg/m3. Dla betonu natryskowego i innych specjalnych zastosowań zaleca się indywidualne dozowanie.


Materiał Czysty, poliolefin
Postać Multifil
Gęstość 0,91
Długość 6,3mm, 12,7mm, 19mm, dokładność +/- 5%
Kolor biały
Odporność na kwasy obojętny
Siła zrywająca 300 - 400 N/mm2
Temperatura mięknienia ok. 150° C
Średnica ok. 34 μm
© copyright by zbrojeniarozproszone.pl